Helsingfors XII Apoteket Svanen verkade från 1912 till slutet av april 2018 i hörnet av Lappviksgatan och Eriksgatan. Apoteket verkade under hela denna tid i samma utrymmen och interiören finns bevarade i sin ursprungliga form. Apoteket Svanens sista apotekare Bengt Mattila berättar på dessa sidor nio olika berättelser om apoteket och i samband med varje berättelse presenteras apotekets historia i text och bild.

Denna sajt publicerades år 2011. För att kunna se den förutsätts att man installerat webbläsaren med ett gratis Flash player-program.

Börja se på sajten här >


Videorna som finns på sajten kan också ses på smarttelefonens display via YouTube:

Traditionella apotekens namnbruk >
En berättelse om diskens ledstång på Apoteket Svanen >

Atmosfären på ett traditionellt apotek >
Vilken inverkan förbudslagen i Finland hade på apoteken >
Apotekens nattdejourering >
Apotekens giftskåp >
Farmaceutiska kompositionsböcker >
Apotekarens roll förr i tiden >
Apotekens gamla arbetsredskap >

 

För utformandet av sajten har vi fått stöd från Otto A. Malms donationsfond,
Apotekareförbundet, Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.

Sajten har planerats och förverkligats av Pro Svanen-arbetsgruppen:
Apotekare Bengt Mattila, multimediaproducent Liisa Kunttu och multimediaredaktör Heikki Kunttu.


Texter: Liisa Kunttu
Översättning från finska till svenska: Bengt Mattila.
Alla svartvita bilder är ur Apoteket Svanens arkiv.
Vi har nämnt fotografens namn i de fall vi känt till detta.
Färgfotografier: Heikki Kunttu/KUTOMO